Transitievergoeding.

Als een werknemer twee jaar in dienst is en ontslagen wordt of het contract wordt niet verlengd dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding van een werkgever. Een transitievergoeding is bedoeld voor opleiding of outplacementbegeleiding. Zo kan de werknemer snel een nieuwe baan kan vinden. Het huidige bruto salaris, het aantal dienstjaren en de leeftijd van de werknemer zijn bepalend voor de berekening. De werkgever is overigens niet verplicht een transitievergoeding te betalen als het gaat om ontslag met wederzijds goedvinden. Op de website van Rijksoverheid is een rekentool te vinden voor het uitrekenen van deze vergoeding.

Image

Outplacement bij JOUK kan betaald worden uit de transitievergoeding. JOUK Loopbaancoaching factureert dan direct aan deze werkgever. Zodra de transitievergoeding aan de werknemer wordt overgemaakt ziet de belastingdienst dit als inkomen en wordt er belasting over geheven.

Wanneer een transitievergoeding exclusief BTW wordt vastgesteld dan hoeft de BTW niet te worden verrekend. Zo houd je als werknemer meer budget over voor je outplacementtraject of scholing.

Waarom outplacement bij JOUK Loopbaancoaching?

  • Succesvolle uitstroom naar werk

    Het succesvolle uitstroompercentage van werkzoekenden bij JOUK Loopbaancoaching heeft een actueel percentage van 87%

  • Een goede oplossing

    Dankzij professionele begeleiding van JOUK Loopbaancoaching wordt toegewerkt naar een goede oplossing voor zowel werkgever als werknemer met tevredenheidscijfer: 8,3